© IGN-CNIG    

 

Figura 2. Vista aérea de la desembocadura del río Besòs. Ortofoto 1999