© Tura Bovet Pla, Rosalina Pena i Vila y Jordi Ribas i Vilàs.

 

Figura 4. Vía del tren frente a viviendas en “Montcada centre”.Montcada i Reixac