© Tura Bovet Pla, Rosalina Pena i Vila y Jordi Ribas i Vilàs.

 

Figura 2. Colonia textil Cal Marçal. Fábrica y viviendas de los obreros.