© Tura Bovet Pla, Rosalina Pena i Vila y Jordi Ribas i Vilàs.

 

Figura 1. Fábrica textil de Cal Marçal y canal junto al río Llobregat en el municipio de Puig-Reig (Barcelona)