Paisaje

Comisión permanente

Presidente: Gabriel Alomar Garau
Universitat de les Illes Balears (UIB) Departament de Ciències de la Terra
Carretera de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Mallorca, Illes Balears)
Tel. 699 74 65 87
gabriel.alomar@uib.es

Secretario: José Gómez Zotano, Universidad de Granada
jgzotano@ugr.es

Tesorero: Matías F. Mérida Rodríguez, Universidad de Málaga
mmerida@uma.es

Vocal 1: Mª Cruz Porcal Gonzalo, Universidad del País Vasco
mariacruz.porcal@ehu.es

Vocal 2: Rocío Silva Pérez, Universidad de Sevilla
rsilva@us.es

> paisajeage.blogspot.com.es