II Congreso Internacional SETED ANTE

II Congreso Internacional SETED ANTE

1 – 3 julio 2015, SANTIAGO DE COMPOSTELA, España

“Seminario Estado, Territorio e Desenvolvemento”

O Goberno dos Territorios

 secretaría do congreso: iiseted@usc.es

Ampliación del plazo de entrega de trabajos: 05/06/2015

Más información: http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/ante/seted/index.html